Kredsbestyrelsen


Helga Halck Højsager
Formand
formand.ohs1893@gmail.com
Maja Kruse
Næstformand
naestformand.ohs1893@gmail.com
Bettina Wortmann
Kasserer
kasserer.ohs1893@gmail.com
Johnny Larsen
Bestyrelses medlem
Charlotte Vestengård
Sekretær