Ofte Stillede Spørgsmål

Må man bygge et shelter?

Ja, men det bliver betegnet som beboelse og går med i kvadratmeterne og man skal huske at overholde bygge reglerne med 2,5 meter til hæk.

Må man fælde/beskære træer?

Men må beskære sine træer, men man må som udgangspunkt IKKE fælde træer i kolonihaver der er lejet af Odense Kommune. Tag en snak med din bestyrelse om hvordan du skal forholde dig, i det konkrete tilfælde.

Jeg vil gerne bygge til- bygge nyt, hvordan gør jeg?

Der skal søges tilladelse til ALT byggeri, også til opsætning af drivhus. Du kan downloade byggeansøgningen under ”Dokumenter” → “OHS” → “Byggeansøgning”. Den udfyldte byggeansøgning skal underskrives af din bestyrelse, som sender den videre til OHS for endelig tilladelse. Din bestyrelse kontakter dig når ansøgningen er godkendt.

Hvornår skal man have en spildevandsløsning?

Det skal du hvis du i dit kolonihavehus har én af følgende faciliteter:

– Toilet
– Bad
– Håndvask
– Køkkenvask

Ansøgning om samletank sendes direkte til Odense Kommune, via nedenstående link, hvor du også kan finde mere information om håndtering af spildevand i kolonihaver:

Jeg vil gerne sælge mit kolonihavehus, hvad skal jeg være opmærksom på?

Et kolonihavehus skal ALTID vurderes forud for salg. De fleste haveforeninger har et vurderingsudvalg der er uddannet i at vurdere jf. Kolonihaveforbundet Danmarks vurderingsregler. Når dit hus er vurderet bliver vurderingen godkendt i Kolonihaveforbundet Danmark, og sendt til din bestyrelsesformand. Et salg skal ALTID ske i samarbejde med din bestyrelse.

Hvornår kan man stille op til at blive valgt ind i bestyrelsen?

Enhver der lejer en havelod i en haveforening og har bopæl i Odense Kommune kan stille op til bestyrelsesvalg ved foreningens generalforsamling. Vær dog opmærksom på om din haveforening har særlige vilkår om opstillingsberettigelse, indskrevet i deres foreningsvedtægt.

Hvem kan benytte sig af juristen i kolonihaveforbundet?

Det kan bestyrelserne.

Hvordan søger jeg en byggetilladelse?

på OHS´ hjemmeside kan du finde byggetilladelsen, som du udfylder, og derefter skal du have din bestyrelses godkendelse, hvorefter den skal godkendes af OHS.

Hvem kan indskrives som lejer nummer 2 på lejekontrakten?

Ægtefælle til lejer 1, samlever til lejer 1 (samme adresse i mindst 2 år på tidspunktet for optagelsen på lejekontrakten), myndig slægtning i ret op- og nedstigende linje, særbørn af første afdød ægtefælle ved uskiftet bo. Hvis der ikke er venteliste i haveforeningen kan andre slægtninge, venner og bekendte også indskrives som lejer nummer 2 på lejekontrakten.